Neem contact met mij op

Organiseren kun je leren

4 bijeenkomsten
Leer om op een gestructureerde manier activiteiten te organiseren:

Heb je een idee voor een activiteit om mensen bij elkaar te brengen, maar weet je niet hoe deze activiteit van de grond te krijgen?
De inspirerende cursus ‘Organiseren kun je leren’ biedt handvatten om activiteiten voor te bereiden, uit te voeren en na afloop te evalueren. De cursus past goed in het nieuwe kader van de eigen kracht en talenten van mensen te stimuleren en activeren. Een aanrader als je en activiteit willen of project wilt opzetten dat iets betekent voor je omgeving.

Workshop Plan van Aanpak schrijven

Leer een praktisch werkdocument schrijven, inclusief een financieel plan. Je projectplan is je visitekaartje om bv samenwerkingspartners te werven. We behandelen:

  • De verschillende fasen van organiseren
  • Het schrijven van een plan voor de activiteit
  • Samenstellen van een creatief programma
  • Begroting opstellen en bewaken
  • Fondsen werven
  • Vrijwilligers en deelnemers werven
Succesvol presenteren

Wist je dat het spreken voor een groep bij velen bovenaan de lijst staat van menselijke angsten?
Daarom richten wij onze aandacht tijdens deze training op de spanning die presenteren met zich meebrengt. Er zijn manieren om met deze spanning om te gaan waardoor je met meer plezier en
enthousiasme gaat presenteren. CMO Flevoland heeft een cursus succesvol presenteren ontwikkeld om deze spanning te verminderen. Voor iedereen die te maken krijgt met presenteren, tijdens een
vergadering, een lezing of een speech moet houden.

Actief in de wijk
Actief in de wijk is een op maat ontwikkelde cursus voor vrijwilligers die zich willen inzetten in hun buurt of wijk. De vrijwilligers worden toegerust met kennis en vaardigheden om actief aan de slag te gaan. De verschillende deelonderwerpen vormen de basis voor het trainingsprogramma: kernkwaliteiten, gesprekstraining, buurtkracht, schuldhulpverlening, huiselijk geweld, opvoeden en opgroeien, gezonde leefstijl en eenzaamheid. Met deze kennis kunnen de vrijwilligers een luisterend oor bieden aan buurtbewoners en eventueel doorverwijzen naar het wijkteam.
Workshop Introductie Social Media

In een paar jaar tijd zijn social media uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van ons leven. Ook zakelijk wordt er steeds meer gebruik gemaakt van sociale netwerken en platforms. Social Media kan helpen om aandacht te vragen voor jouw activiteit.

Waar begin je? Welke is geschikt voor jou?
We zoomen in op Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube en Pinterest. Hoe ga je bewust om met Social Media, hoe zet je dit dynamische medium goed in?
Deze workshop geeft een introductie en laat voorbeelden zien wat Social Media voor jou kan doen.

Interculturele communicatie

Twee bijeenkomsten

De toegenomen diversiteit in de maatschappij vraagt van professionals en vrijwilligers bezinning op hun manier van communiceren met klanten, cliënten, patiënten, ouders met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.
Moet het anders? Hoe dan? Bestaat er zoiets als interculturele communicatie? Hebben culturele factoren invloed op communicatie met niet-Nederlandse gesprekspartners? Deze en andere thema’s komen aan de orde in de training Interculturele communicatie.

Workshop Effectief communiceren (voor vrijwilligers)

Twee bijeenkomsten

Effectieve communiceren is een cursus die vrijwilligers helpt hun vrijwillige werkzaamheden met nog meer plezier te doen. Je krijgt inzicht in je stijl van communiceren en oefent met verschillende communicatieve vaardigheden zoals: actief luisteren, feedback geven, vragen stellen, verbale en non-verbale communicatie en duidelijk communiceren.
Daarnaast krijg je inzicht in je eigen gedrag, sterke en zwakke kanten. Je leert hierdoor duidelijk en respectvol te communiceren.

Workshop Effectief vergaderen

Verlaat je wel eens ontevreden een vergadering vanwege de manier waarop die is verlopen? Heb je in een vergadering het gevoel dat je je tijd nuttiger had kunnen besteden? Hoort je regelmatig vergader deelnemers langs elkaar heen praten over alles behalve de agendapunten?
De workshop ‘Hoe overleef ik de vergadering?’ van CMO Flevoland leert je slim, constructief, efficiënt en dus effectief vergaderen.
Een workshop voor vrijwilligers die regelmatig vergaderen, werkoverleg voeren of onderhandelingen voorzitten. En voor iedereen die meer rendement uit vergaderingen wil halen.

Workshop Kernkwaliteiten
  • Wat maakt jou uniek?
  • Waar ben je goed in?
  • Weet je wat jouw kernkwaliteiten zijn?

In de workshop ‘Kernkwaliteiten’ leer jij jouw plussen en jouw minnen kennen. Je gaat niet alleen jezelf maar ook anderen beter begrijpen. Hierdoor wordt het gemakkelijker spanningen en conflicten te vermijden. Uiteindelijk leidt dit tot betere communicatie en samenwerking.
Een workshop voor professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn, maar ook deelnemers uit andere sectoren hebben er baat bij.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden